รองนายกฯ ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อสม.และประชาชนในพื้นที่ ในการรับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19