นโยบายของนายกเทศมนตรี

นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลยี่งอ แถลงเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลยี่งอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลยี่งอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลยี่งอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

♦ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลยี่งอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลยี่งอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559