– ประกาศ ทต.ยี่งอ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนเงินครั้งที่ 1