– ประกาศ ทต.ยี่งอ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการฯ