นายวัชระ ยาวอหะฮัน ส.ส.จ.นธ.มอบน้ำเปล่าและอิทผาลัมให้ผู้กักกันฯ