– ประกาศ ทต.ยี่งอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ