กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลยี่งอมอบสิ่งของสำหรับผู้ที่จะเข้ารับการกักกันตัว