รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตรวจสถานที่กักกันตัว