เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอยี่งอตรวจสถานที่กักกันตัว