ประชุมคณะทำงานประจำศูนย์สถานที่กักกัน (Local Quarantine) เทศบาลตำบลยี่งอ