– เอกสารการจัดจ้าง เลขที่ 3/2560 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 32 ตัว ภายในเขตเทศบาลตำบลยี่งอ