– ประกาศเทศบาลตำบลยี่งอ เรื่อง ผลการพิจารณาหาผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างฝาคูระบายน้ำพร้อมทางเท้าถนนเทศบาล 4 โดยวิธีพิเศษ